• 1 Yeghvard Hwy, Yerevan
  • +374 60503317
  • March 15, 2023

Վախի մեջ

$ 5.00 DONATE NOW

Վահե և Սոնա Բաբաջանյաններն արդեն մի քանի տարի է միայնակ են մնացել իրենց հայրական տանը:Վահեն ասում է, որ մոր մահից հետո են իրենք մնացել մենակ: Ինչպես 45-ամյա Վահեն է պնդում, մոր մահից հետո իրենց ընտանիքում ամեն ինչ գլխիվայր շրջվեց. ունեցած վախերը և առողջական խնդիրներն ավելի  սրվեցին:Առողջական խնդիրներ ունեցող քույր ու եղբայրը հայտնվել են անելանելի վիճակում, սոցիալակն դժվարություններ, դժվար կենցաղ և օրվա հացի խնդիր հենց այսպես են շարունակում իրենց կյանքը Վահեն ու Սոնան: